Vrátenie tovaru

 
 

 

Podmienky vrátenia Kidvaku do 60 dní:

V deň doručenia zásielky vám začne plynúť lehota 60 dní, počas ktorých máte právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť nám kompletný nevypratý kidvak. 

Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, použite formulár pre vrátenie, dostupný na našej stránke v časti Vrátenie tovaru. 

Vrátený tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, darčekov, a pod., bez známok používania, nepoškodený, v pôvodnom obale s neodtrhnutými ceduľkami  a v limite 60 dní. V žiadnom prípade nemožno tovar vrátiť poštou na dobierku. Akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave (Kidvak nesmie byť vypratý a akokoľvek poškodený) a označené pôvodnou identifikačnou etiketou tovaru, pokiaľ ju výrobok obsahuje.

Vrátenie do 60 dní je možné len ak je kupujúci fyzická osoba (nie IČO) a vrátenie sa vzťahuje len na Rastúcu kolekciu a Prémiovú ľanovú rastúcu kolekciu..Vrátenie Kidvadku sa nevzťahuje na Kidvaky vyrobené na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Kidvak je možné vrátiť len ak bol zakúpený formou eshopu Kidvak.  Kidvak je potrebné vrátiť do 60 dní odo dňa doručenia k Vám.

Vaše prostriedky vynaložené na kúpu tovaru vám vrátime najneskôr do 60 dní od doručenia kidvaku. Vrátenie peňazí prebehne rovnakým spôsobom, ako bola vykonaná úhrada. V prípade platby na dobierku vám prostriedky vrátime prevodom na účet.

Kupujúci berie na vedomie, že ak vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté alebo nárok na neuznanie vratky. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku nevhodného obalu, predávajúci vráti v takom prípade kupujúcemu spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody alebo si vyhradzuje právo vratku neprijať. Pri splnení týchto podmienok a po doručení zásielky predávajúcemu bude uskutočnené s kupujúcim finančné vysporiadanie podľa vzájomnej dohody. Náklady spojené s vrátením tovaru (predovšetkým poštovné) ponesie kupujúci.

 
Podmienky vrátenia do 14 dní:
 
V deň doručenia zásielky vám začne plynúť lehota 14 dní, počas ktorých máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť nám kompletný nepoužitý tovar.

Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, stačí vyplniť formulár vyššie v časti Vrátenie tovaru alebo nám napíšte na adresu shop@kidvak.sk a priložte tento formulár o vyhlásení odstúpenia od zmluvy. Prípadne nám ho pošlite na adresu:

GOEL media s.r.o.

Niklová 2190, 926 01 Sereď

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.

Najneskôr do 14 dní odstúpenia od zmluvy nám tovar doručte alebo po predchádzajúcej dohode odovzdajte osobne na adrese:

GOEL media s.r.o.

Niklová 2190, 926 01 Sereď

Ste povinní vrátiť kompletný, nepoškodený a nepoužitý tovar, ktorý ste na základe kúpnej zmluvy získali. Inak môže byť vrátená suma znížená o náhradu škody. 

Vaše prostriedky vynaložené na kúpu tovaru vám vrátime najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie peňazí prebehne rovnakým spôsobom, ako bola vykonaná úhrada. V prípade platby na dobierku vám prostriedky vrátime prevodom na účet.

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Preto vám odporúčame zásielku poistiť a poslať doporučene. Zásielky poslané na dobierku nepreberieme. Tovar pred prepravou bezpečne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Štrnásť dňová lehota na vrátenie tovaru neslúži na bezplatné vyskúšanie si produktu. Vrátiť môžete len nepoužitý a neopratý tovar.

Reklamácia

Pri reklamácii nám napíšte na adresu shop@kidvak.sk a opíšte svoj problém. Následne si dohodneme najlepší spôsob riešenia. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najrýchlejšie, najdlhšie nám to však môže trvať 30 dní.

Výrobky, ktoré budete posielať na reklamáciu, odovzdajte, prosím, na posúdenie ihneď po zistení závady. Neposielajte tovar na dobierku, pretože v takom prípade ho neprevezmeme. Odporúčame vám tovar poistiť a poslať doporučene. K tovaru, prosím, priložte aj kópiu faktúry.

Tovar pred prepravou riadne zabaľte tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Z hygienických dôvodov prijmeme na reklamáciu len riadne vyčistený tovar.

Ihneď po obdržaní tovaru vám zašleme reklamačný protokol a o priebehu vybavovanie reklamácie vás budeme priebežne informovať.

U zamietnutých reklamácií si môžeme účtovať náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. Viac o podmienkach reklamácií si môžete prečítať v našich Obchodných podmienkach.

Späť do obchodu