116738401_3262342227219708_8100522759723184160_nPočas Vianočných sviatkov v roku 2019 sme s manželom sedeli na obede a hovorili si, za čo všetko sme vďační. V zápätí nám napadlo, že je veľa rodín, ktoré nemajú také šťastie ako my a chceli sme vymyslieť spôsob, ako by sme mohli niekoho podporiť alebo potešiť. Hneď sme natočili video o tom, ako venujeme kidvak osobe alebo organizácii, ktorá ho potrebuje alebo ktorej uľahčí fungovanie, uspávanie. Dopadlo to nad naše očakávania.

Na moje prekvapenie mi prišlo málo nápadov, o to ľahšie sa mi rozhodovalo. Najviac zo všetkých u mňa rezonovalo OZ Maják nádeje. Pravdaže som googlila a narazila som na príbehy ľudí, ktorým toto OZ pomohlo. Páčila sa mi adresná pomoc, transparentnosť a hlavne tá moja intuícia, na ktorú veľmi dám mi hovorila, že toto bude ono. 

Stretnutie sa nám podarilo realizovať až v júli 2020 (lebo však pandémia), ale stálo za to počkať.

 

Stretli sme sa v Košiciach v kancelárii OZ Maják s pani riaditeľkou PaedDr. Soňou Vancákovou, PhD. , ale boli sme si pozrieť aj priestory nízkoprahového centra a vysvetliť pracovníčke Mgr. Petra Nagyovej, ako kidvak funguje. Zažili sme veľmi príjemne, chvíľkami až emotívne stretnutia, ktoré nás len utvrdili v tom, že vybrať si túto organizáciu bola dobrá voľba.

 

 

 Klientami OZ sú rodiny v sociálnej alebo hmotnej núdzi - buď matka s deťmi alebo otec s deťmi(doposiaľ mali len jedného muža, prevažne sú to osamelé matky). Väčšina klientov je kvôli praktickým dôvodom z Košíc a blízkeho okolia- pretože pomoc je na osobnej úrovni. Nejde o jednorazovú pomoc, alebo rozdávanie peňazí. Riaditeľka sama povedala, že sa ukázalo, že tá ťažšia cesta je správnejšia: “Naučiť ľudí chytať ryby”. Trpezlivo sa im venovať a budovať ich, až kým nie sú schopní samostatne fungovať.

 

OZ sa venuje rodinám v 12 oblastiach, ktoré pokrývajú život človeka a  sú potrebné na to, aby človek vedel fungovať samostatne. Napríklad vzdelávanie, motivácia doplnenia vzdelania, prednášky, hľadanie práce, uschopňujú rodiny vzoprieť sa násiliu, finančné poradenstvo, platia krúžky, tábory...Realizujú psychologické workshopy ( zvlášť pre deti a samostatne pre ženy), tvorivé dielne, taktiež sa venujú  písaniu kníh, usporadúvaniu medzinárodných konferencií na tému chudoby a sociálneho vylúčenia i vydávaniu časopisu. Ako som už spomínala, táto organizácia si vybrala ťažšiu cestu a klientom sa venuje dlhodobo. Sprevádzanie trvá minimálne rok, pri vážnych prípadoch aj viac. Riešia veľmi veľa kritických a ťažkých situácií, ako sú úmrtia detí, ťažko zdravotne postihnuté deti, chodia dokonca aj na pohreby v rodinách, ktoré sprevádzajú. K činnosti patrí aj vybavovanie dokumentov, distribúcia k právnikom, lekárom, do krízových centier, je toho veľa. Na webovej stránke toho nájdete oveľa viac.

 

Páči sa mi koncept tvorivých dielní a najmä to, že sú podmienkou pomoci. Ide o snahu aktivizovať rodinu. Ženy sa na dielne tešia a vždy majú na výber, čo budú robiť. Pre každého sa niečo nájde. Vytvárajú tak v klientoch pocit, že si sami zabezpečili pomoc, že na ňu niečím prispeli, čo chráni ich dôstojnosť,nedegraduje ich to a buduje sebavedomie. Ako povedala pani riaditeľka: “Tvorivé dielne sú plné pokoja, učia sa, tvoria komunitu, začnú si veriť-dielne sú tiež v podstate terapiou.”

Rodina musí spolupracovať, nesmie zneužívať systém. Aj preto klienti nedostávajú peniaze do ruky, prioritne sú im poskytované lieky, je postarané o ich bývanie a stravu.

 

Klienti OZ sú v situácii, do ktorej sa väčšinou dostali nie vlastnou vinou. V podstate by sa do takej ťažkej situácie mohol dostať hocikto. Môžete mať iný názor, ale cítim zodpovednosť prispieť aspoň trochu k tomu, aby toto dielo fungovalo a každý dostal šancu žiť dôstojný život. Každý môže pomôcť.

 

Ako môžete pomôcť?

 

• zorganizovaním potravinovej zbierky,

• zorganizovaním zbierky drogerie,

• zorganizovaním zbierky školských potrieb,

• doučovaním,

• pomoc pri športových a kultúrnych aktivitách s deťmi,

• prednáškami (ak si lekár, zdravotná sestra, psychológ, právnik...),

• kúpou výrobkov našich rodín (školy, firmy, podnikatelia, farnosti...),

• stravnými lístkami,

• podpora konkrétnej rodiny (nájom, cestovné, strava, lieky...),

• dobrovoľníckou prácou (terénna práca, stráženie detí, videá...),

• trvalým príkazom na náš účet,

• povedz o nás iným,

• modlitbou.

 

 

Odporúčam Vám pozrieť si  https://www.majak-nadeje.eu/. Človek je hneď pokornejší a vďačnejší za to, čo má.